שלחו לך Dick PIC ללא אישורך המפורש?
זו הטרדה מינית לכל דבר ואת לא חייבת לספוג את זה יותר.

באמצעות הממשק שיצרנו עבורך תוכלי ליצור "מכתב התראה לפני תביעה", להחתים עורך דין ולהמשיך את התהליך מול שולח התמונה.

יצירת המכתב נעשית בשני צעדים פשוטים. חשוב להסתייע בעורך דין שילווה את התהליך.